سی اٌمین سال تاسیس شرکت مهرماشین(۱۴۰۳-۱۳۷۴)

۳۰ سال در خدمت صنایع ایران

طراحی و ساخت انواع سیستم‌های توزین صنعتی و سرند