صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی از صنایع پیشرو و ارز آور ایران است که پیشرفتهای زیادی در زمینه های مختلف داشته است.
در فرایند تولیدات پتروشیمی، توزین مواد در مراحل مختلف دارای اهمیت زیادی است.
دستگاههای توزین در صنایع پتروشیمی کاربرد گسترده ای دارند و در سالهای اخیر استفاده از دستگاهای توزین ساخت مهرماشین در صنایع پتروشیمی افزایش زیادی یافته است.
این شرکت کتابی تحت عنوان “توزین صنعتی” (چاپ اول 1386 چاپ سوم 1393) درباره توزین صنعتی در صنایع سیمان، فولاد و پتروشیمی تالیف و منتشر نموده است که در دسترس صنایع مرتبط و دانشگاههای صنعتی قرارگرفته است.
تجهیزات توزین ساخت مهر ماشین در کارخانجات پتروشیمی امیرکبیر، نوید زرشیمی، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی جم و بسیاری دیگر از صنایع پتروشیمی در حال بهره برداری است.