انواع سرند

در صنایع فولاد و معدنی انواع سرند ها برای کنترل دانه بندی و تفکیک مواد دارای کاربردهای گسترده ای است.
شرکت مهر ماشین دارای توانایی ساخت انواع سرندهای مورد نیاز صنایع فولاد و معدنی است